Información
Curso 2022-2023

Benvidos á sección de información do presente curso 2022-2023. Antes de nada, queremos agradecer a todas as familias a confianza depositada un ano máis no noso colexio.

Este ano, o lema do Instituto Calasancio é «É tempo de saír» Despois dos anos vividos, recuperamos a normalidade e saímos de nos mesmos e da nosa zona de confort para  ir ao encontro de Outro (Deus), dos outros (os irmáns) e do outro (contorno natureza)

Nesta sección poderedes atopar información relativa ao horario escolar, calendario escolar, horario de atención a familias, entrevistas persoais cos titores, actividades extraescolares, servizos complementarios e actividades de pastoral . 

HORARIO ESCOLAR

ETAPA

MAÑÁ

TARDE

EDUCACIÓN INFANTIL

9:30 – 12:50 h 

15:15- 17:10 h

EDUCACIÓN PRIMARIA

9:30 – 13:00  h

15:15- 17:15 h

ESO

8:30 – 14: 30 h

16:00 – 18: 00 h (martes)

FPB

8:30 – 14: 30 h

16:00 – 18: 00 h (martes)

Os alumnos accederán ás aulas 5 minutos antes do inicio da xornada escolar.

 

CALENDARIO ESCOLAR

 • Vacacións de Nadal: do 23 de decembro de 2022 ao 8 de xaneiro de 2023, ambos inclusive.
 • Festas do Entroido: 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.
 • Vacacións de Semana Santa: do 3 ao 10 de abril de 2023, ambos inclusive.
 • Vacacións de verán: 21 de xuño de 2023.
 • Por conveniencia pedagóxica: 9 de decembro (pendente de confirmación)
 • Día do Ensino: 31 de outubro de 2022.
 • Festas propias da localidade: 28 de marzo de 2023.

Actualización: A data da 3º avaliación e a da avaliación final da ESO e do 1º CFGB será o 27 de xuño.

 

AVALIACIÓN

ETAPA

E. INFANTIL e  PRIMARIA

ESO /1º CFGB

2º CFPB

1ª avaliación

22 de decembro

2 de decembro

2 de decembro

2ª avaliación

31 de marzo

10 de marzo

31 de marzo

3ª avaliación

21 de xuño

9 de xuño

—-

Final

21 de xuño

27 de xuño

20 de abril

 • Día Universal da Infancia: 20 de novembro de 2022.
 • Día Internacional contra a Violencia de Xénero: 25 de novembro de 2022.
 • Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia: do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2022.
 • Día Internacional das Persoas con Discapacidade: 3 de decembro de 2022.
 • Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos: 10 de decembro de 2022.
 • Día Internacional da Educación: 24 de xaneiro de 2023.
 • Día escolar da non violencia e da Paz: 30 de xaneiro de 2023.
 • Día de Rosalía de Castro: 23 de febreiro de 2023.
 • Día do PADRE FAUSTINO e Día Internacional da Muller Traballadora: 8 de marzo de 2023.
 • Día Mundial dos dereitos do Consumidor: 15 de marzo de 2023.
 • Semana da prensa: do 6 ao 10 de marzo de 2023.
 • Día Mundial da Saúde: 7 de abril de 2023.
 • Semana do Libro:  do 17 e o 21 de abril de 2023.
 • Día Internacional contra o Acoso Escolar: 2 de maio de 2023.
 • Semana da Letras Galegas: do 15 ao 19 de maio de 2023.
 • Día Mundial do Ambiente: 5 de xuño de 2023.

Horario de atención a familias

RECEPCIÓN

De Luns a Xoves: 8:15 a 19:00h.
Venres: 8:00 a 17:45h.

DIRECCIÓN TITULAR

Mércores: 13:00 a 14:00h.

DIRECCIÓN PEDAGÓXICA

Lunes: 16:15a 17:15h.

XEFATURA DE ESTUDOS

Xoves: 16:15 a 17:15h.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ESO: Mércores de 12:45 a 13:45h
EI - EP: Mércores de 13:00 a 14:00h

SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN

Luns e Mércores: 9:30 a 13:00
Martes e Xoves: 16:00 a 18:00

ENTREVISTAS PERSOAIS COS TITORES

As entrevistas cos titores son parte esencial do proceso de aprendizaxe. Poden solicitarse a través da Plataforma Educamos.

CURSO

TITORA

HORARIO

3 anos

Iria Ortigosa

Xoves 13:00 – 14:00 h

4 anos A

Ana Ayán

Luns, 13:00 – 14:00 h

4 anos B

Begoña Hermoso

Luns, 13:00 – 14:00 h

5 anos

Begoña Fernández

Mércores 13:00 – 14:00 h

CURSO

TITORA

HORARIO

1º A EP

Verónica Riveiro

Xoves 17:15 – 18:15 h

1º B EP

Sarah Callo

Venres 16:15 – 17:15 h

2º A EP

Andrea Martínez

Venres 13:00 – 14:00 h

2º B EP

Belén Bande

Luns 17:15 – 18:15 h

3º A EP

Andrea Novo

Venres 9:30 – 10:30 h

3º B EP

Alicia Meniño

Luns 17:15 – 18:15 h

4º A EP

Marta Novo

Xoves 17:15 – 18:15 h

4º B EP

Estela Lago

Xoves 17:15 – 18:15 h

5º A EP

Celia García

Xoves 13:00 – 14:00 h

5º B EP

Sara Couso

Xoves 16:15 – 17:15 h

6º A EP

Sandra Gallardo

Luns 17:15 – 18:15 h

6º B EP

Gema Zubiri

Xoves 17:15 – 18:15 h

CURSO

TITOR/A

HORARIO

1º A ESO

Raquel Mejuto

Martes 10:25 – 11:20 h

1º B ESO 

Celia Ameneiro

Martes 11:50 – 12:45 h

2º A ESO

Ana I, Franco

Xoves 9:30 – 10:25 h

2º B ESO

Román González

Luns 10:25 – 11:20 h

3º A ESO

Natalia Eiriz

Luns 9:30 – 10:25 h

3º B ESO

Cristina López

Mércores 11:50 – 12:45 h

4ºA ESO

Mercedes López

Xoves 9:30 – 10:25 h

4º B ESO

Humberto Diéguez

Martes 9:30 – 10:25 h

CURSO

TITOR/A

HORARIO

1º FPB

Emma K. Cox

Mércores 11:50 – 12:45 h

2º FPB

Gerardo García

Venres 10:25 – 11:20 h

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

A oferta de extraescolares do colexio busca a coherencia co proxecto educativo do centro. Como centro plurilingüe a colaboración con Schoolhouse e un complemento perfecto que facilitará aos nosos alumnos a posibiliade de certificación nos diferentes  niveis regulados no marco común europeo de referencia. 

A oferta  en extraescolares complétase coas diferentes actividades artísticas e/ou deportivas necesarias para un desenvolvemento integral dos nosos alumnos. 

Tedes toda a información referente a horarios e ao proceso de inscripción en www.calasancias-vigo.org/extraescolares

Unha vez finalizado o horario lectivo de clases, aqueles alumnos/as que non asistan ás Actividades Extraescolares, non deben permanecer no recinto escolar.

ACTIVIDADES DE PASTORAL

No noso colexio cremos que unha boa formación cristiá contribúe a unha educación integral. Tentamos transmitir aos alumnos/as valores evanxélicos a través da educación en valores, das reunións e actividades do grupo xuvenil Movemento Calasancio, das celebracións e expresións de Fe, das campañas de solidariedade e dos programas de acción titorial.

EXPRESIÓNS DE FE

 • ORACIÓN  DA MAÑÁ
 • ORATORIO DE NENOS
 • CONFESIÓN
 • EUCARISTÍAS:
 1. Comezo de Curso
 2. San Xosé de Calasanz
 3. Nadal
 4. Padre Faustino Míguez
 5. Divina Pastora
 6. Final de curso

CELEBRACIÓNS

 • San Xosé de Calasanz.
 • Semana do mestre: do 21 ao 25 de novembro de 2022.
 • Semana de Madre Victoria Valverde.
 • Día da Paz- 30 de xaneiro de 2023.
 • San Faustino Míguez: 8 de marzo de 2023
 • Mes de María. Divina Pastora. Maio de 2023.
 • Tempos litúrxicos.: Advento/Nadal e Coresma/Semana Santa.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

 • Domund – 24 de outubro de 2023.
 • Nadal: Recollida de alimentos – Operación Quilo – BANCO DE ALIMENTOS.
 • Nadal: Recollida de xoguetes.
 • Recollida de roupa e calzado usados.
 • Maio: Recollida de leite – AYUVI.
 • MISIÓNS CALASANCIAS.
  Bolsas de escolarización e comedor. Bocata e merenda solidaria.

MOVEMENTO CALASANCIO

 • Reunións de grupo
 • Marchas
 • Convivencias intercolexiais
 • Campamento de verán
 • Camiño de Santiago
 • VOLUNTARIADO ALEVÍN

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

AULA MATINAL

O colexio oferta o servizo de aula matinal coa finalidade de conciliar a vida laboral e familiar das nosas familias.  Os alumnos poderán vir o colexio dende as  7:30 ata o inicio da actividade escolar. A empresa de extraescolares será a encargada de xestionar este servizo propoñendo diferentes actividades.

COMEDOR

Somos conscientes de que o comedor escolar desenvolve una función educativa moi importante. Debe servir para fomentar unha dieta variada e equilibrada, así como para promover a diversidade gastronómica. A idade escolar é un periodo no que non só se debe proporcionar un aporte adecuado de enerxía e nutrientes para garantir un bo estado nutricional, senón que é unha etapa decisiva para instaurar uns hábitos e comportamentos alimentarios saudables que perduren no tempo e se manteñan na idade adulta.

O colexio dispón de cociña propia onde elaboramos a comida todos os días e as familias teñen dispoñible o menú diario na web do centro www.calasancias-vigo.org. O colexio pode adaptar o seu menú ás necesidades dos alumnos que, por calquera circunstancia, teñan necesidades específicas nesta materia. 

TRANSPORTE ESCOLAR

Ofértase ruta de transporte escolar de mañá e tarde dende Travesía de Vigo ata o alto da Encarnación (Chapela) pasando tamén polo centro da cidade (rúa Rosalía de Castro )
Aquelas familias que usen o servicio de transporte e comedor poderán ser beneficiarias dun precio especial. Para máis información consultar na secretaría do centro.

PLATAFORMA DIXITAL DE COMUNICACIÓN A FAMILIAS
EDUCAMOS

Para unha boa comunicación familia-escola o colexio pon a disposición das familias a plataforma EDUCAMOS. Grazas a esta plataforma as familias poderán ter unha comunicación directa co titor/titora dos alumnos en todo o referente ao seu seguimento académico e ademais disporán da información actualizada das comunicacións xerais do colexio.

Educamos facilita tamén o uso das ferramentas necesarias para teleconferencias ou comunicación por correo electrónico nun entorno seguro.